Polityka Prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Międzyszkolny Klub Sportowy Rewia Warszawa (zwany dalej „MKS Rewią Warszawa” lub „Klubem”) w trosce o poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych, w tym wizerunku, chciałby poinformować o swojej polityce prywatności wszystkich podopiecznych klubu oraz ich rodziców i opiekunów prawnych oraz wszystkie osoby korzystające z serwisów www.rewiawarszawa.pl oraz Rewia App i otrzymujących aktualności od MKS Rewii Warszawa.

Zależy nam na tym, aby wszystkie osoby, których dane są przetwarzane, miały pełny dostęp do informacji na temat sposobu pozyskiwania, celów przetwarzania oraz usuwania ich danych osobowych przez nasz Klub oraz miały pełną wiedzę o przysługujących im prawach związanych z ochroną ich danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyszkolny Klub Sportowy Rewia Warszawa z siedzibą w Warszawie, Ul. Retmańska 16B 04-987, NIP 952-216-48-40, REGON 367648633. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Prezesa klubu Jana Mościckiego na adres kontakt@rewiawarszawa.pl .

Informacja o danych osobowych, które pozyskuje i przetwarza Klub:

Podczas składania deklaracji udziału w zajęciach, warsztatach, obozach organizowanych przez MKS Rewia Warszawa oraz udziale w zawodach sportowych w barwach MKS Rewii Warszawa, a także przy zamówieniu wysyłki bezpłatnych wiadomości, MKS Rewia Warszawa prosi Państwa o podanie niektórych z lub wszystkich niżej wymienionych danych:

 • imienia i nazwiska osoby, która chce brać udział w zajęciach, warsztatach, obozach, zawodach;
 • daty urodzenia;
 • numeru PESEL;
 • danych adresowych;
 • danych kontaktowych do rodziców lub opiekunów prawnych.

W czasie trwania zajęć, warsztatów, obozów, zawodów sportowych organizowanych przez klub MKS Rewia Warszawa przetwarzane są następujące dane:

 • zdjęcia i filmy z treningów i zawodów;
 • wyniki zawodów oraz rankingi;
 • dane wymagane do uzyskania licencji zawodniczej;
 • dane dotyczące opłacania składek/ karnetów;
 • korespondencja elektroniczna z uczestnikami zajęć klubu lub ich rodzicami (opiekunami prawnymi).

Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane w Klubie:

 • informacja o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach, warsztatach, obozach, zawodach jazdy figurowej na rolkach lub wrotkach – Informacja ta jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć oraz uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez MKS Rewia Warszawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • ewidencji deklaracji udziału w zajęciach, warsztatach, obozach, zawodach.
 • ewidencji składek / opłat karnetowych i za zajęcia.
 • stworzenia listy danych kontaktowych uczestników zajęć klubu lub ich rodziców/opiekunów prawnych;
 • rejestracji licencji zawodniczych i trenerskich w Polskim Związku Sportów Wrotkarskich;
 • wyszczególnienia wyników zawodników we wnioskach o dotację z Urzędu Miasta lub innych urzędów lub fundacji;
 • zgłoszenia członków klubu do nagród, stypendium;
 • publikacji wyników zawodów sportowych na stronie internetowej Klubu, na stronie Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich i w mediach społecznościowych;
 • promocji Klubu i imprez sportowych organizowanych przez MKS Rewia Warszawa na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
 • zgłaszania uczestników zajęć Klubu do udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez MKS Rewia Warszawa.
 • zgłaszania uczestników zajęć klubu MKS Rewia Warszawa do udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby;

Informacja o tym, jak długo przetwarzane będą Państwa dane osobowe:

Dane osobowe uczestników zajęć Klubu będą przechowywane przez 5 lat po zaprzestaniu udziału w zajęciach w Klubie, po czym zostaną usunięte, zgodnie z wprowadzoną procedurą.

Dane osobowe, które MKS Rewia Warszawa przetwarza w celu realizacji umowy lub wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze są niezbędne i bez ich podania udział w zajęciach Klubu jest niemożliwy.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.

Zgodę można wycofać przez skierowanie prośby do Prezesa klubu Jana Mościckiego na adres kontakt@rewiawarszawa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

Jednocześnie zapewniamy, że MKS Rewia Warszawa dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i chronione.

Podmioty, którym Klub przekazuje dane osobowe swoich podopiecznych:

Odbiorcami danych osobowych uczestników zajęć klubu mogą być:

 • Polski Związek Sportów Wrotkarskich;
 • Serwis results.vistream.com.pl z wynikami zawodów w jeździe figurowej na rolkach i wrotkach;
 • Kluby Sportowe (np. organizujące zawody).

MKS Rewia Warszawa nie powierza przetwarzania danych do państw trzecich (poza obszar UE)

Informacja o plikach cookie

Niektóre obszary serwisu www.rewiawarszawa.pl lub Rewia App mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych;
 • prawo do dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadkach przewidzianych prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

MKS Rewia Warszawa nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W celu skorzystania z przysługujących im praw, osoby których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.

Dane kontaktowe
Międzyszkolny Klub Sportowy Rewia Warszawa
Adres: ul. Retmańska 16B 04-987 Warszawa
E-mail: kontakt@rewiawarszawa.pl

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom np. w związku ze zmianą celów przetwarzania, nowymi kategoriami danych przetwarzanymi przez Klub lub zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych. O wszystkich zmianach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą Państwo niezwłocznie informowani.